Latvijas adrešu datubaze

Liellazdas 3

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Liellazdas 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447