Latvijas adrešu datubaze

Liellazdas 2

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Liellazdas 2, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447