Latvijas adrešu datubaze

Liellazdas 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Liellazdas 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447