Latvijas adrešu datubaze

Lielkļaviņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lielkļaviņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447