Latvijas adrešu datubaze

Lielkļaviņi 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lielkļaviņi 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447