Latvijas adrešu datubaze

Lieljuri

Garkalnes novads


Lieljuri, Garkalnes novads, LV-2137