Latvijas adrešu datubaze

Lielceļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lielceļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447