Latvijas adrešu datubaze

Lielceļi 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lielceļi 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447