Latvijas adrešu datubaze

Līdumnieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Līdumnieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447