Latvijas adrešu datubaze

Līdumi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Līdumi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447