Latvijas adrešu datubaze

Līči

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Līči, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447