Latvijas adrešu datubaze

Līči 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Līči 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447