Latvijas adrešu datubaze

Lesiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lesiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447