Latvijas adrešu datubaze

Lēpes

Garkalnes novads


Lēpes, Garkalnes novads, LV-2137