Latvijas adrešu datubaze

Lejiņas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lejiņas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447