Latvijas adrešu datubaze

Lejasziedi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lejasziedi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447