Latvijas adrešu datubaze

Lejaskrustceļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lejaskrustceļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447