Latvijas adrešu datubaze

Lejas Lapmeži

Garkalnes novads


Lejas Lapmeži, Garkalnes novads, LV-2137