Latvijas adrešu datubaze

Lediņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lediņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447