Latvijas adrešu datubaze

Lazdiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lazdiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447