Latvijas adrešu datubaze

Laurīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Laurīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447