Latvijas adrešu datubaze

Lapmeži

Garkalnes novads


Lapmeži, Garkalnes novads, LV-2137