Latvijas adrešu datubaze

Lapiņas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lapiņas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447