Latvijas adrešu datubaze

Lakstīgalu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 1A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22