Latvijas adrešu datubaze

Laimītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Laimītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447