Latvijas adrešu datubaze

Lācīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lācīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447