Latvijas adrešu datubaze

Lāči

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Lāči, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447