Latvijas adrešu datubaze

Kvieši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kvieši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447