Latvijas adrešu datubaze

Kurši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kurši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447