Latvijas adrešu datubaze

Kurši 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kurši 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447