Latvijas adrešu datubaze

Kūliņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kūliņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447