Latvijas adrešu datubaze

Kūliņi 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kūliņi 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447