Latvijas adrešu datubaze

Krūzītes

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krūzītes, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447