Latvijas adrešu datubaze

Krūmu iela

Ikšķile


Mājas numuri

2, 3, 4, 5