Latvijas adrešu datubaze

Krūmiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krūmiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447