Latvijas adrešu datubaze

Kronīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kronīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447