Latvijas adrešu datubaze

Krimūnas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krimūnas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447