Latvijas adrešu datubaze

Krimūnas 3

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krimūnas 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447