Latvijas adrešu datubaze

Krepostes 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krepostes 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447