Latvijas adrešu datubaze

Kraujas iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 4, 6