Latvijas adrešu datubaze

Krastiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krastiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439