Latvijas adrešu datubaze

Krastiņi 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krastiņi 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447