Latvijas adrešu datubaze

Krasta iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 17, 17A, 19, 21