Latvijas adrešu datubaze

Krāces

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Krāces, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447