Latvijas adrešu datubaze

Ķoņu pagasts

Naukšēnu novads


Mājas

Ābeles
Agroserviss
Ainavas
Alejas
Alkšņi
Allikas
Andžiņas
Aņģi
Apsīši
Apškalni
Arāji
Asni
Atskabarga
Avotiņi
Baltāboliņi
Bēkas
Bērtuļi
Bērziņi
Birži
Bošas
Brīvnieki
Brīvzemnieki
Bumbieres
Burtnieki
Celmiņi
Celtnieki 1
Celtnieki
Cerības
Ceriņi
Čiekuri
Ciņi
Cirči
Cirīši
Cīrulīši
Daudži
Dirlas
Drabas
Druvas
Dundajas
Dzirnavas
Ermansoni
Ežas
Ežiņas
Ferma "Dravnieki"
Ferma "Jekši"
Gobas
Grēņi
Ilgas
Imantas
Indrāni
Jāņkalni
Jaunbuķi
Jaunciemi
Jaunjukši
Jaunkliņģeri
Jaunliberti
Jaunmaskavas
Jaunmuršas
Jaunroziņas
Jauntilti
Jaunumuļi
Jaunzemes
Jekši
Jukši
Juratas
Kaktiņi
Kalēji
Kalnaņģi
Kalna Streidas
Kalnbrākšas
Kalnieši
Kalniņi
Kalnjukši
Kalnkabuļi
Kalnkļavas
Kalnkoņi
Kalnķuķi
Kalnlungas
Kalnpaipuži
Kalnrenči
Kalnteimas
Kalves
Kantes
Ķeizari
Ķempas
Ķipi
Ķiploki
Kļavas
Kļaviņas
Klintis
Koklītes
Kolkas
Ķoņu dzirnavas
Kraujiņas
Krejotava
Krieviņi
Kriķi
Krišas
Krūmiņi
Krustiņi
Lāņjēkas
Lapiņas
Lašēni
Laucēni
Lejasaņģi
Lejasbrākšas
Lejasbumbas
Lejaskabuļi
Lejaskoņi
Lejasķuķi
Lejasķuži
Lejaslungas
Lejas Maratas
Lejasteimas
Lejas Tīlikas
Lejeriņi 1
Lejiņas
Lejnieki
Liberti
Libertkalēji
Līči
Līdumi
Liepas
Lubiņas
Mačas
Majori
Manči
Māras
Maratmuiža
Mazputniņi
Mazrūjas
Merši
Mežmaļi
Mežs
Miglas
Miķelsoni
Muršas
Nāburgi
Nāra
Noras
Noriņas
Oškalni
Ozoli
Pacepļi
Paipuži
Palejas
Palmas
Papardes
Patversmes
Pērles
Permuižas
Pilsgravas
Pilskalni
Pilslejas
Plēsumi
Plikši
Polbrenči
Purgaļi
Puriņi
Purmaļi
Putniņi
Rančo
Renči
Rostes
Roziņas
Rūjmalas
Saktas
Saulaines
Saules
Saulītes
SCO Centrs
Selguži
Sikmerti
Sīļi
Siliņi
Skārdnieki
Šķesteri
Skrīveri
Skrīverkalni
SLTP 1522 Brākšas
SLTP 1597 Jekši
SLTP 1733 Lini
SLTP 1774 SCO
Smilškalni
Šneideri
Spriņģi
Straumēni
Strautiņi
Strazdiņi
Stūri
Stūrnieki
Sūknētava Manči
Supuči
Tauriņi
Teterīši
Tiltgaļi
Tilti
Tīrumkalni
Toms
Topši
Turķi
Ugunsnovērošanas tornis
Unguriņi
Upmalas
Vālodzes
Vanagi
Vēberi
Vecā galdniecība
Vecā skola
Veccelmi
Vecglāznieki
Vecrūjas
Veldres
Vēveri
Vieķi
Vigaļi
Vigaļu ferma
Vijolītes
Vīksnas
Vilnīši
Vingas
Vizbuļi
Žagatas
Zaļkalni
Zariņi
Zvaigznītes