Latvijas adrešu datubaze

Kocēnu pagasts

Kocēnu novads


Mājas

Ābelītes
Āboliņi
Aizpurvi
Aizsili
Aizupes
Akmeņkalni
Akmentiņi
Amatnieki
Andriņi
Antras
Anuļi
Apinīši
Ārņi
Atvasītes
Auniņi
Ausekļi
Auškas
Ausmas
Austrumi
Auzenbergi
Avotiņi
Avotkalni
Babiņas
Baibas
Bākšas
Baldieši
Baltakmeņi
Baltcepures
Baltmuižnieki
Bebri
Bēkmaņi
Bērzi
Bērziņi
Bērzkalni 1
Bērzkalni
Bērzkalni
Bērzlejas
Bilderi
Birumi
Birzes
Blāzmas
Bokas
Brambāti
Branti
Braškas
Brēķi
Brēmeles
Brendiķi
Briedīši
Brieži
Brīnumi
Brīvkalni
Brīvnieki
Brīvzemnieki
Burtnieki
Būvmaņi
Cēļi
Celmiņi
Celmiņu ferma
Ceriņi
Ciemkalni
Cīļi
Cimpēni
Cimpēnu kūts
Ciņi
Cīruļi
Cīrulīši
Dainas
Dambīši
Dārziņi
Daukšelnieki 1
Daukšelnieki
Dīķīši
Dimanti
Draņķi
Dravēkas
Dravēni
Drēbnieki
Dreimaņi
Druvas
Dūķeri
Dūķeru Ezeriņi
Dūķeru Ozolnieki
Dukuļi
Dzelzavieši
Dzelzkalēji
Dzelzkalni
Dzeņi
Dzintari
Eglāji
Ezeri
Ezeriņi
Ezerkalni
Ezerlejas
Ezermalas
Ezernieki
Ezītis
Gaičas
Gaišumi
Gāršas
Gaujas
Ģietas
Gietas
Grantskalni
Graudiņi
Graudu noliktava
Grāvelsiņi
Griezes
Grieži
Gropači
Guķi
Gulbīši
Gunas 2
Gundegas
Gunitas
Guntiņas
Ieviņas
Ievlejas
Imantas
Imēra
Iņķi
Inuļi
Irbītes
Jānēni
Jaunandriņi
Jaunapiņi
Jaunbaldieši
Jaunbebri
Jaunbeites
Jaunbērziņi
Jaunbraškas
Jaunbrēmeles
Jaunbrīnumi
Jauncēļi
Jauncīļi
Jauncimpēni
Jauncīruļi
Jaundukuļi
Jaundzērves
Jaunģeriņi
Jaungrotes
Jaunjānēni
Jaunjānēni
Jaunjurkāni
Jaunkalni
Jaunkauliņi
Jaunkrastiņi
Jaunkūļi
Jaunlejnieki
Jaunmakuļi
Jaunmujāni
Jaunmušas
Jaunnaudieši
Jaunozoli
Jaunpankas
Jaunpeļņi
Jaunpeņģi
Jaunpils
Jaunpurmaļi
Jaunšalkas
Jaunsarmas
Jaunsprižas
Jaunsprosti
Jaunstinkas
Jauntilgaļi
Jaunupītes
Jaunvīķvēni
Jaunvītoli
Jaunzeltiņi
Jaunzemes
Jaunzemji
Jaunzemnieki
Jaunzīles
Jēkabiņi
Jorvika 1
Jorvika
Jorvikas aka
Jumaras
Juras
Juru pagrabi
Kaijas
Kaķīši
Kaktiņi
Kalēji
Kaļļmuiža
Kalna Brēmeles
Kalna Brīnumi
Kalna Celmiņi
Kalna Cimpēni
Kalna Ozoliņi
Kalna Renči
Kalna Slazdi
Kalna Tulpes
Kalna Vārnas
Kalna Zvejnieki
Kalnciemi
Kalnieši
Kalni
Kalniņi
Kalnmalas
Kalnmalu Dzelzkalēji
Kalnozoli
Kalnsaulītes
Kalnupītes
Kalnzīles
Kalves
Kaņepes
Kaņepītes
Kārkliņi
Kauliņi
Kaužas
Ķeizari
Ķelpi
Kemnas
Ķērkši
Ķieģeļu dzirnavas
Ķieģeļu skola
Ķikuri
Ķikuti
Klētnieki
Kocēnu stacija
Ķoniņi
Krāces
Krāsnieki 1
Krāsnieki
Krāsotāji
Krastiņi
Krastkalni
Krastkalnu kūts
Kreiļi
Krogzemji
Kronīši
Krūmiņi
Krumpiņas
Krustiņi
Kūļi
Kundziņi
Laimas
Lakstīgalas
Laukakmeņi
Lauvas
Lazdas
Leči
Lejas Cimpēni
Lejas Klētnieki
Lejas Pankas
Lejas Pūžas
Lejas Sili
Lejas Tulpes
Lejas Valmieriņi
Lejiņas
Lejnieki
Lejzemnieki
Līdumi
Līdumnieki
Lielapiņi
Lielbrendiķi
Lieldzērves
Lielģeriņi
Lielupītes
Lielvējiņi
Liepas
Liepas
Liepiņas
Liepkalni
Līgotāji
Liniņi
Līvi
Madaras
Mārītes
Mazapiņi
Mazbrendiķi
Mazdzērvītes
Mazkalni
Mazmaitiņi
Mazpumpuri
Mazsaimnieki
Mazvējiņi
Mazzeltiņi
Mednieki
Medņi
Meirāni
Meirēni
Meistari
Meldri
Mellumi
Mētras
Mežāres
Meža Zīcēni
Mežciemi
Mežmalas
Mežrozītes
Mežuļi
Mežupītes
Mežurgas
Mieldas
Mieriņi
Mieži
Mildas
Modriņi
Montas
Morītes
Mucenieki
Muižnieki
Mujāni
Mujānu Avotiņi
Mujānu Kalnieši
Mujānu pilskalns
Mujānu skola
Mujānu Strautiņi
Mušas
Namdari
Nameji
Nātriņas
Nauči
Naudieši
Nolejas
Noriņas
Oglītes
Opmaņi
Oškalni
Osta
Ozoldārzi
Ozoli
Ozoliņi
Ozoliņu kalte
Ozolkalni
Ozollapas
Ozolnieki
Ozolzīles
Paipalas
Paistalas
Pakalni
Pālēni
Pankas
Peļņi
Peņģi
Piekalniņi
Pilāti
Pilskalni
Pokuļi
Popi
Priedes
Priedītes
Pūces 1
Pūces
Pūces krejotava
Pūcītes
Puģīši
Pumpuri
Pūpoli
Purenes
Puriņi
Purmaļi
Purmalīši
Puškari
Raipoles
Raubēni
Raudiņas
Rāvas
Reiči
Rengāti
Rieksti
Riekstiņi
Rieviņas
Rīti
Robežnieki
Robiņi
Rožkalni
Rubenes Avotiņi
Rubenes Krastkalni
Rubenes Mežuļi
Rubenes Sprižas
Rubenes Strautiņi
Ruģēni 1
Ruģēni
Rumbēni
Saimnieki
Sakari
Sakarnieks
Saliņas
Šalkas
Sandras
Sarimāra
Sarmas 1
Sarmas
Sauleskalns
Saules
Saulītes
Saullēkti
Saulrīti
Savati
Sēlieši
Silarāji
Sīļi
Siliņi
Silmači
Silupītes
Sīmaņi
Šķesteri
Skujiņas
Skujnieki
Šķūņi
Slazdi
Slokas
SLTP 1017 Sprīdīši
SLTP 1044 Šalkones
SLTP 1070 Tožas
SLTP 1166 Jumaras
SLTP 1205 Celmiņi
SLTP 1337 Ozoliņu kalte
SLTP 1350 Viesturi
SLTP 1415 Šalkas
Smaidas
Smilgas
Smiltenes
Spārītes
Spiksti
Sprīdīši 1
Sprīdīši 2
Sprīdīši 3
Sprīdīši 4
Sprīdīši
Sprižas
Sprosti
Spruguļi
Stāķi
Stariņi
Stigmaļi
Stinkas
Stirniņas
Straumes
Straupnieki
Strautiņi
Strautmaļi
Strautnieki
Strazdiņi
Strēlnieki
Šustes
Tanīsas
Tauriņi
Teikas
Tēraudi
Tērcītes 1
Tērcītes 2
Tilcēni
Tilgaļi
Tīrumnieki
Tožas 10
Tožas 11
Tožas 12
Tožas 13
Tožas 14
Tožas 15
Tožas 16
Tožas 1
Tožas 2
Tožas 3
Tožas 4
Tožas 5
Tožas 6
Tožas 7
Tožas 8
Tožas 9
Tožas
Ūdriņi
Ūdrīši
Ulmales
Upītes
Upmaļi 1
Upmaļi
Urbāni
Vači
Vairogi
Vaitalas
Vaivari 18
Vaivari 22
Vaivari 23
Vaivari 28
Vaivari 36
Vaivari 45
Vaivari 7
Vaivari
Vakarvēji
Vārnas
Vārpas
Vecbeites
Vecdzirnavas
Vecgaičas
Vecjānēni
Vecjankas
Veckalni
Vecpankas
Vecprikuļi
Vecšalkas
Vecstinkas
Vectilgaļi
Vecupītes
Veczeltiņi
Veczīles
Vēsmas
Vēsmiņas
Vēveri
Vidiņi
Viesturi
Viķi
Vīksnas
Vīķvēni
Vīlandes
Vildēni
Virši
Virškalni
Vīteļi
Vītiņi
Vītolēni
Vītoli
Vizuļi
Zaķīši
Zariņi
Zeltiņi
Zemnieki
Zīcēni
Ziedenes
Ziedkalni
Ziedugravas
Žiguļi
Zilaiskalns
Zilākalna stacija
Zīles
Zvejnieciņi
Zvejnieki