Latvijas adrešu datubaze

Klintis

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Klintis, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447