Latvijas adrešu datubaze

Klēts 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Klēts 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447