Latvijas adrešu datubaze

Kļavas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kļavas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447