Latvijas adrešu datubaze

Kļavas 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Kļavas 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447